~ Bulldog Standard FCI ~

ORIGIN: Great Britain.
SZÁRMAZÁSI ORSZÁG: Nagy-Britannia

DATE OF PUBLICATION OF THE OFFICIAL VALID STANDARD: 13.10.2010.
A HIVATALOS FAJTASTANDARD KÖZZÉTÉTELÉNEK DÁTUMA: 2010.10.13.

UTILIZATION: Dissuasion and Companion Dog.
KATEGÓRIA: Társasági kutya

FCI-CLASSIFICATION:

Group 2 Pinscher and Schnauzer
Molossoid breeds-Swiss
Mountain and Cattle
Dogs.
Section 2.1 Molossoid breeds,
Mastiff Type.
Without working trial.

FCI OSZTÁLYBA SOROLÁS:
Osztály: 2 Pinscherek, schnauzerek -
molosszerek - svájci
hegyi-, és pásztorkutyák
Csoport: 2.1 Molosszerek,
&##160; Masztiff típusú kutyák.
Munkavizsgára nem kötelezett.

BRIEF HISTORICAL SUMMARY: The Bulldog was first classified as such in the 1630s though there is earlier mention of similar types referred to as bandogs, a term reserved today for a type of fighting dog. Used originally for bull-baiting, the Bulldog also fought its way through the dog pits but after 1835 began to evolve into the shorter faced, more squat version we now know. It entered the show ring in 1860 and the ensuing years saw a big personality change. A delightfully ugly dog with a pugilistic expression, which belies a loving, affectionate nature to family and friends. One of the oldest indigenous breeds, known as the national dog of Great Britain, and associated throughout the world with British determination and the legendary John Bull.
RÖVID TÖRTÉNELMI ÁTTEKINTÉS: A bulldogot, mint fajtát, az 1630-as években említik először, noha hasonló típusú, bandognak nevezett kutyák korábbi leírásokban is szerepelnek, mely elnevezést harci kutyákra alkalmazzák napjainkban. A bulldogot eredetileg bika heccelésre használták, és kutyaviadalokon is harcolt, de csak 1835 után kezdett kialakulni a rövidebb orrú, zömökebb változata, amilyennek napjainkban ismerjük. 1860-ban lépett először bulldog a kiállítási ringbe és az elkövetkező években jelentős jellembeli változásokon ment keresztül. Elbűvölően ronda kutya, egy ökölvívó arckifejezésével, melyet meghazudtol a család és a barátok iránt tanúsított szeretetteljes ragaszkodása. Az egyik legrégibb őshonos fajta, Nagy-Britannia nemzeti jelképeként is ismert és világszerte mindenhol a britekhez, illetve a legendás John Bullhoz kapcsolják.GENERAL APPEARANCE: Smooth-coated, fairly thick set, rather low in stature, broad, powerful and compact. Head fairly large in proportion to size, but no point so much in excess of others as to destroy the general symmetry, or make the dog appear deformed, or interfere with its powers of motion. Face relatively short, muzzle broad, blunt and inclined slightly upwards, although not excessively so.
Dogs showing respiratory distress highly undesirable. Body fairly short, well knit, limbs stout, well muscled and in hard condition with no tendency towards obesity. Hindquarters high and strong. Bitches not so grand or well-developed as dogs.
ÁLTALÁNOS MEGJELENÉS: Rövid szőrű, meglehetősen zömök, inkább mélyre állított, széles felépítésű, erőteljes és kompakt. Feje masszív, a testhez képest meglehetősen nagy. Semmiféle jegy, jelleg nem dominálhat annyira, hogy megzavarja az általános kiegyensúlyozottságot, vagy a kutya deformáltnak, vagy mozgáskészségében hátráltatottnak tűnjön. Az arcorri rész viszonylag rövid, a fang széles, tompa és enyhén felfelé hajló, bár nem túlzottan. Légzési nehézségeket mutató kutyák kifejezetten nem kívánatosak. A test meglehetősen rövid, jól összeillesztett, a végtagok vaskosak, jól izmoltak és erősek, elhízásra utaló hajlam nélkül. A hátulsó rész magas és erőteljes, de a nehéz mellső részhez képest kissé könnyedebb. A szukák nem olyan nagy rámájúak és erősen fejlettek, mint a kanok.BEHAVIOUR AND TEMPERAMENT: Conveys impression of determination, strength and activity. Alert, bold, loyal, dependable, courageous, fierce in appearance, but possessed of affectionate nature.
VISELKEDÉS ÉS TEMPERAMENTUM (WESEN): Határozottság, erő és aktivitás benyomását kelti. Figyelmes, higgadt, hűséges, megbízható, bátor; ádáz külső, de szeretetreméltó belső tulajdonságok.

HEAD Viewed from side, head appears very high and moderately short from back to point of nose. Forehead flat with skin on and about head, slightly loose and finely wrinkled without excess, neither prominent nor overhanging face. Face from front of cheek bone to nose, relatively short, skin may be slightly wrinkled.
Distance from inner corner of eye (or from centre of stop between eyes) to extreme tip of nose should not be less than the distance from tip of the nose to edge of the underlip.
FEJ: Oldalról nézve a fej a nyakszirttől az orrhegyig nagyon magas és mérsékelten rövid. A homlok lapos, a fejen és a fej körül kissé laza, finoman ráncos bőrrel, túlzásoktól mentesen, és a ráncok nem lehetnek feltűnőek, sem nem lóghatnak túl az arcon. A belső szemzug (vagy a stop közepe) és az orrhegy távolsága nem lehet kisebb az orrhegy és az alsó ajkak széle közötti távolságnál.

CRANIAL REGION:
Skull: Skull relatively large in circumference. Viewed from front appears high from corner of lower jaw to apex of skull; also broad and square. From stop, a furrow, extending to middle of skull being traceable to apex.
Stop: Defined.
KOPONYAI RÉSZ:
Koponya: A fej kerülete viszonylag nagy. Elölről nézve a fej az álltól a fejtetőig nagyon magasnak tűnik, illetve széles és szögletes. A stoptól a koponyatető közepéig homlokbarázda fut, mely a nyakszirtcsontig érezhető.
Stop: Határozott.

FACIAL REGION:
Viewed from front, the various properties of the face must be equally balanced on either side of an imaginary line down centre.
Nose: Nose and nostrils large, broad and black, under no circumstances liver colour, red or brown. Nostrils large wide and open, with well-defined vertical straight line between.
Muzzle: Muzzle short, broad, turned upwards and deep from corner of eye to corner of mouth. Over nose wrinkle, if present, whole or broken, must never adversely affect or obscure eyes or nose.
Pinched nostrils and heavy over nose wrinkle are unacceptable and should be heavily penalised.
Lips: Flews (chops) thick, broad and deep, covering lower jaws at sides, but joining underlip in front. Teeth not visible.
Jaws / Teeth: Jaws broad, strong and square, lower jaw slightly projecting in front of upper, with moderate turn up. Jaws broad and square with six small front teeth between canines in an even row. Canines wide apart. Teeth large and strong not seen when mouth closed. When viewed from front under jaw directly under upper jaw and parallel.
Cheeks: Cheeks well rounded and extended sideways beyond eyes.
Eyes: Seen from front, situated low down in skull, well away from ears. Eyes and stop in same straight line, at right angles to furrow. Wide apart, but outer corners within the outline of cheeks. Round, of moderate size, neither sunken nor prominent, in colour very dark- almost black- showing no white when looking directly forward. Free from obvious eye problems.
Ears: Set high - i.e. front edge of each ear (as viewed from front) joins outline of skull at top corner of such outline, so as to place them as wide apart, as high and as far from eyes as possible. Small and thin. “Rose ear” correct, i.e. folding inwards back, upper or front inner edge curving outwards and backwards, showing part of inside of burr.
ARCORRI RÉSZ:
Elölről nézve az arc különbözõ részeinek mindkét oldalon egy képzeletbeli vonalon egyformán kiegyensúlyozottnak kell tűnniük.
Orr: Az orr és az orrnyílások nagyok, szélesek, feketék semmiképpen sem májszínűek, vörösek vagy barnák. Az orrnyílások
nagyok és igen nyitottak, közöttük egy határozott, függőleges, egyenes vonallal.
Fang: A fang rövid, széles, ívelt és a szemzugtól a szájzugig mély. Az orr ránc, ha van, teljes, vagy megszakított, soha nem befolyásolhatja hátrányosan az érzékelést, vagy fedheti a szemeket és az orrot.
A szűk orrnyílás, illetve a túlságosan erőteljes orr ránc elfogadhatatlan és súlyosan szankcionálni kell.
Ajkak: Az ajkak (pofák) vastagok, szélesek és mélyek, az alsó állkapcsot oldalt fedik, de elöl pont összeérnek az alsó ajakkal. A fogak nem látszanak.
Állkapocs / Fogak: Az állkapocs széles, erős és szögletes. Az alsó állkapocs elölről nézve némileg hosszabb, mint a felső és mérsékelten felhajló. Az állkapocs széles és szögletes, a hat kicsi metszőfog egyenes vonalban fekszik a szemfogak között, melyek messze szétállnak. A fogak nagyok és erőteljesek, zárt fang esetén nem látszódnak. Elölről nézve az alsó állkapocs közvetlenül és párhuzamosan áll a felső állkapoccsal.
Pofa: A szemek mellett kitáguló pofa jól lekerekített.
Szemek: Elölről nézve mélyen a koponyában ülők, megfelelő távolságban a fülektől. A szemek és a stop egy képzeletbeli vonalon helyezkednek el, derékszögben a homlokbarázdához képest. Egymástól messze ülők, de a külső szemzugok még a pofa külső vonalán belül fekszenek. Kerekek, mérsékelten nagyok, sem nem beesettek, sem nem kidülledők. A szemszín nagyon sötét, szinte fekete. Ha a kutya előre néz, a szemfehérje nem látszódhat. Nyilvánvaló szemproblémáktól mentes.
Fülek: Magasan tűzöttek, mindkét fül mellső széle, elölrõl nézve, a fej legmagasabb pontján a koponya külső vonalának folytatása. Magasan a szemek felett, és egymástól, valamint a szemektől, a lehető legtávolabb fekszenek. Kicsik és vékonyak. A “rózsa fülek”kívánatosak, azaz a fülek hátsó oldala befelé „összehajtogatott” és visszahajló, a fülek mellső, vagy felső széle kifelé, és hátrafelé esik, a fülkagyló belseje részben kilátszik.

NECK: Moderate in length, thick, deep and strong. Well-arched at back, with some loose,
thick and wrinkled skin about throat, forming slight dewlap on each side.
NYAK: Mérsékelten hosszú (inkább rövid, mint hosszú), nagyon vastag, mély és erőteljes. Jól ívelt tarkóvonal, egy kevés laza, vastag ránccal a toroknál, melyek az alsó állkapocstól annak mindkét oldalán a szügyig kicsi lebernyeget képeznek.

BODY:
Topline: Slight fall to back close behind shoulders (lowest part) whence spine should rise to loins (top higher than top of shoulder), curving again more suddenly to tail, forming slight arch - a distinctive characteristic of breed.
Back: Short, strong, broad at shoulders.
Chest: Wide, prominent and deep. Body well-ribbed up behind. Brisket, round and deep. Well let down between forelegs. Ribs not flat-sided, but well-rounded.
Undeline and belly: Belly tucked up and not pendulous.
TÖRZS:
Felső vonal: Közvetlenül a vállak mögött a hát kissé beesett (ez a hát legmélyebb pontja), onnantól a gerincoszlop emelkedik az ágyékig (az ágyék legmagasabb pontja magasabban fekszik, mint a vállak), majd a felső vonal a farokig ismét hirtelen lefelé tart, enyhe ívet alkotva - ez a fajta tipikus jellegzetessége.
Hát: A hát rövid, erőteljes, a vállaknál széles.
Mellkas: Széles, kifejezett és mély. Mindegyik borda nagyon jól ívelt. A mellkas kerek és mély. A mellső végtagok között jól leereszkedő. A bordák nem laposak, hanem jól íveltek.
Alsó vonal és has: A has felhúzott és nem lecsüngő.

TAIL: Set on low, jutting out rather straight and then turning downwards. Round, smooth and devoid of fringe or coarse hair. Moderate in length - rather short than long - thick at root, tapering quickly to a fine point. Downward carriage (not having a decided upward curve at end) and never carried above back. Lack of tail, inverted or extremely tight tails are undesirable.
FAROK: Mélyen tűzött, a tövénél meglehetõsen egyenesen kiálló, majd utána lefelé ívelő. Kerek, simaszőrű, zászlók vagy durva szőrzet nélkül. Mérsékelten hosszú, inkább rövid, mint hosszú, gyorsan egy finom végben elkeskenyedő. Lefelé irányulóan hordott (felfelé ívelő farkvég nélkül), sohasem a hátvonal fölött. A farok hiánya, a befelé növő, vagy a rendkívül szoros farok nem kívánatos.

LIMBS
VÉGTAGOK

FOREQUARTERS:
General appearance: Forelegs short in proportion to hindlegs, but not so short as to make back appear long, or detract from dog’s activity.
Shoulder: Broad, sloping and deep, very powerful and muscular giving appearance of being “tacked on” body.
Elbow: Elbows low and standing well away from ribs.
Forearm: Forelegs very stout and strong, well-developed, set wide apart, thick, muscular and straight, bones of legs large and straight, not bandy nor curved.
Metacarpus (Pastern): Short, straight and strong.
Forefeet: Straight and turning very slightly outward; of medium size and moderately round. Toes compact and thick, well split up, making knuckles prominent and high.
MELLSŐ RÉSZ:
Általános megjelenés: A mellső végtagok a hátulsó végtagokhoz képest rövidek, de nem annyira, hogy a hát hosszúnak tűnjön vagy a kutyát hátráltatnák a mozgásban.
Váll: Széles, ferdén fekvő és mély, nagyon erőteljes és izmos, azt a látszatot kelti, mintha a test oldalához lenne rögzítve.
Könyök: A könyök mélyen elhelyezkedő, a mellkastól határozottan elálló.
Alkar: A mellső végtagok zömökek és erősek, jól fejlettek, egymástól messze állnak, vastagak, izmosak, egyenesek. A külső vonal inkább íveltnek tűnik, de a csontok erősek és egyenesek, nem görbék vagy hajlottak.
Mellső lábközép (Csüd):Rövid, egyenes és erőteljes.
Mellső mancsok: A mellső mancsok egyenesek és igen csekély mértékben kifelé fordulnak, közepes nagyságúak és mérsékelten kerekek.

HINDQUARTERS:
General appearance: Legs large and muscular, slightly longer in proportion than forelegs. Legs long and muscular from loins to hock.
Stifle (Knee): Stifles turned very slightly outwards away from body.
Metatarsus (Rear pastern): Hocks slightly bent, well let down.
Hind feet: Round and compact. Toes compact and thick, well split up, making knuckles prominent and high.
HÁTULSÓ RÉSZ:
Általános megjelenés:A hátulsó végtagok erős csontozatúak és izmosak, arányosan valamivel hosszabbak, mint a mellsők. A végtagok hosszúak és izmosak az ágyéktól a csánkízületig.
Térd: A térdízület nagyon enyhén kifelé forduló.
Hátulsó lábközép (Csánk): A csánkízület enyhén szögelt, mélyen elhelyezkedő.
Hátsó mancsok: Kerekek és kompaktak, a lábujjak kompaktak és vastagak, egymástól jól elkülönülőek, íveltek és jól csontozottak.

GAIT / MOVEMENT: Appearing to walk with short, quick steps on tips of toes, hind feet not lifted high, appearing to skim ground, running with one or other shoulder rather advanced. Soundness of movement of the utmost importance.
JÁRMÓD / MOZGÁS: Úgy tűnik, mintha rövid, gyors léptekkel lábujjhegyen járna; a hátulsó végtagok nem emelkednek magasra a talajtól, úgy néznek ki, mintha a talajon siklanának. Futás közben a vállak felváltva kissé előretolódnak. Az egészséges mozgás rendkívül fontos.

COAT:
Hair: Fine texture, short, close and smooth (hard only from shortness and closeness, not wiry).
Colour: Whole or smut, (i.e. whole colour with black mask or muzzle). Only whole colours (which should be brilliant and pure of their sort). viz., brindles, reds with their various shades, fawns, fallows etc., white and pied (i.e. combination of white with any of the foregoing colours). Dudley, black and black with tan highly undesirable.
SZŐRZET:
Szőr: Finom szerkezetű, rövid, sűrű és sima (csak rövidsége és sűrűsége miatt kemény, nem serteszerű).
Szín: Egyszínű vagy egyszínű, fekete maszkkal. A színek mindig ragyogóak és tiszták: csíkos, vörös minden árnyalatban (őzbarna, rőt, sárgás szürke, stb.), fehér és foltos (azaz minden megadott szín kombinációja). „Dudley” (nem pigmentált orral), fekete és fekete cser jegyekkel kifejezetten nem kívánatos.

WEIGHT:
Males: 25 kgs.
Females: 23 kgs.

SÚLY:
Kanok: 25 kg
Szukák: 23 kg

FAULTS: Any departure from the foregoing points should be considered a fault and the seriousness with which the fault should be regarded should be in exact proportion to its degree and its effect upon the health and welfare of the dog.
HIBÁK: A felsorolt szempontoktól való minden eltérés hibának tekintendő, melyet az eltérés és a kutya egészségére és jólétére gyakorolt hatás mértékével pontos arányban kell értékelni.

DISQUALIFYING FAULTS

  • Aggressive or overly shy.
  • Any dog clearly showing physical or behavioural abnormalities shall be disqualified.

KIZÁRÓ HIBÁK

  • Agresszív, vagy túlságosan félénk viselkedés.
  • Az a kutya, amelyik egyértelmű fizikai, vagy viselkedésbeli rendellenességeket mutat, kizárásra kerül.


N.B.: Male animals should have two apparently normal testicles fully descended into the scrotum.
MEGJEGYZÉS: A kanoknak két, szemmel láthatóan normálisan fejlett herével kell rendelkeznie, melyek teljes egészében a herezacskóban helyezkednek el.

The latest amendments are in bold characters.
A legutolsó változtatások félkövér betűtípussal kerültek kiemelésre.

Copyright 2012 © Hungary Bulldog Section - Minden jog fenntartva | mlstudo / szimbol